Email: info@hoianservices.com
Phone: 0913 014 525

Hiểu rõ về Tên miền – Domain

Posted by: Hasolu  /   Category: Tin tức   /   No Comments
domain
27
May
2014

Tên miền (Domain) là là tên gọi phân giải cho địa chỉ IP của website, là tên gọi của một website. Một doanh nghiệp cần có tên thì một website cũng vậy. Khi thiết kế website, lựa chọn tên miền nhằm đơn giản hóa việc “gọi” về một website để xem nội dung trên website.

Đọc thêm